NLP-ohjaaja

NLP-OHJAAJA

Mitä NLP on?

NLP eli neurolingvistinen ohjelmointi on ajattelutapa ja toimintamalli, joka auttaa ihmisiä kehittämään osaamistaan ja käyttämään sitä eri tilanteissa parhaalla mahdollisella tavalla. Se on myös johtamismenetelmä, vuorovaikutusmalli, valmennusfilosofia ja terapiamuoto. NLP koostuu joukosta taustaoletuksia, sekä näiden varaan rakentuvista malleista ja menetelmistä.

Mitä NLP on käytännössä?

NLP muodostuu suuresta joukosta toimintamalleja ja mielen toimintaan liittyviä menetelmiä, joita kuka tahansa voi käyttää parantaakseen suorituksiaan melkeinpä millä tahansa alalla. Jotkin NLP:n menetelmistä liittyvät kielenkäyttöön, toiset taas mielikuvien työstämiseen. Lisäksi on olemassa NLP -menetelmiä, jotka perustuvat kehon asentoihin ja liikkeeseen. Näitä menetelmiä voi käyttää yksin tai yhdessä muiden kanssa. Useimmat niistä on mallinnettu tarkkailemalla eri alojen huippuosaajien toimintaa.

Mihin NLP perustuu?

NLP perustuu mm. kielitieteeseen, kognitiiviseen psykologiaan, kybernetiikkaan ja erilaisiin psykoterapian ja perheterapian muotoihin. Terapiamuotona se on osa kognitiivisten terapioiden perhettä ja se on sukua lyhytterapioille, ratkaisu- ja voimavarakeskeisille terapioille. NLP on myös saanut paljon vaikutteita nk. ericksonilaisesta hypnoterapiasta. Nimestään huolimatta neurolingvistinen ohjelmointi ei ole neurologiaa tai neuropsykologiaa. Tässä yhteydessä "neurolingvistinen" viittaa NLP:n taustaoletukseen, että ihmisen mieli ja keho toimivat kokonaisuutena, jossa esimerkiksi kielen tason ilmiöt ovat läheisessä yhteydessä solutasoon ja päinvastoin. Näin kielen avulla voi esimerkiksi saada aikaan solutason muutoksia. Sanat edustavat tulkintojamme todellisuudesta, ja niillä on kyky saada meidät punastumaan, stressaantumaan, rauhoittumaan tai innostumaan. Sanojen avulla voimme luoda ja ylläpitää prosesseja, jotka tuottavat elimistöön fysiologisia muutoksia. Samoin meidän fysiologinen tilamme vaikuttaa siihen, millaisin sanoin ja käsittein tulkitsemme ympäröivää todellisuutta.

Yhteystiedot

Terve Keho
Terveydenhoitolaitos

Puhelin 09 - 8366 4600
Kielotie 5 A, 4.krs, Tikkurila
01300 Vantaa

Terveydenhoitolaitos Terve Keho Kielotie Tikkurila Vantaa